آهنگ های ویژه

هیچ

دانلود آهنگ ولی لاله

02 ژانویه 23

دانلود آهنگ ولی لاله

دانلود آهنگ ولی لاله

همان بوسه که دادی دم دالان نمیدانم به خاطر داری یا نه

الا ای برگ لاله برگ لاله الا ای برگ لاله برگ لاله

سر زلفت را وا کن و بکن شانه از عشق تو میخوانم عاشقانه

به گوشم میرسه صدای با تو به گوشم میرسه صدای با تو

ولی میشه فدای خنده های تو تبسم میکنی دنیا میلرزه

تبسم میکنی دنیا میلرزه خدا از من نگیره خنده های تو

الا ای برگ لاله برگ لاله الا ای برگ لاله برگ لاله

سر زلفت را وا کن و بکن شانه از عشق تو میخوانم عاشقانه

به قربون دو چشمای سیاه تو به قربون دو چشمای سیاه تو

خیاطی وا کنم دم سرای تو الا ای دلبر من

بدوزم شال سرخ یادگاری بدوزم شال سرخ یادگاری

ببینم هر روز اون رو شانه توالا ای دلبر من

الا ای دلبر من دلبر من الا ای دلبر من دلبر من

دو تا چشمات بشه الا ای دلبر من

چی واقع شد که رفتی از بر من الا ای دلبر من

متن کامل آهنگ
دانلود دانلود آهنگ ولی لاله فقط از ایران ممکن است.
دیدگاهی بنویسید