آهنگ های ویژه

هیچ

دانلود آهنگ عماد کعبی پور به نام هه یا هه

08 ژانویه 23

دانلود آهنگ عماد کعبی پور به نام هه یا هه

دانلود آهنگ عماد کعبی پور به نام هه یا هه

هیه یا هیه سلم عالحبیب
قله لو یانی من عوقی بطیب
روح یالله یا قاصد داره
سیر صوبه وهات أخباره
دار خلی دخیلک داره
قله حبیبک یعیش بناره
شوق قلبی ذبحنی شوقه
والقوت یحرم على اذوقه
راح عنی وانا معشوقه
والقلب عقبه تزاید عوقه

متن کامل آهنگ
دانلود دانلود آهنگ عماد کعبی پور به نام هه یا هه فقط از ایران ممکن است.
دیدگاهی بنویسید